måndag 29 april 2013

Lagom är bra - åtminstone på nätet!


SETT2013 bjöd på ett antal intressanta föreläsningar. Digital ridå var namnet på Björn Edmans föreläsning som väckte tankar kring den information man hittar på nätet. Hur relevant är informationen?
Vilken del av information hamnar högst på Googles träfflista?  Ett begrepp som jag reflekterat mycket efter föreläsningen var begreppet "digital publik".  Vi måste vara medvetna att vi har en publik därute och därför vara noga med vad vi serverar till publiken. Dessutom så måste vi också vara medvetna att andra skriver om oss. Låt oss säga att vi söker info om en organisation (skola, företag, kommun, myndighet etc.).  Vilken typ av info kommer att hamna högst på träfflistan? När man reflekterar närmare så är det saker som är "för bra" eller "för dåliga" för organisationen i fråga som visas högst upp i träfflistan. Saker som är normala för organisationen visas lite eller inte alls. Vad är anledningen?  Jo, man skriver för lite om saker som är "normala “inom organisationen. Alltså organisationens "normala tillstånd" nämns lite. Man tog som exempel så kallade "instagram upploppet" och "Plus Gymnasiet". Så här ser det ut om man googlar om "Plus Gymnasiet Göteborg" (sida 2 i Googles träfflista):Utifrån en enda händelse får vi serverat en bild av en problemskola av den enda anledningen att man skriver så lite om saker som är normala i skolan. För att förändra ovanstående bild så måste man skriva mycket om det "normala" inom verksamheten. Nästan dagligen. Och det kan ingen annan göra förutom    
de anställda inom organisationen.  Jag har nu funderat kring min egen organisation Falkenbergs Gymnasieskola. Det var mycket skriverier om besparingar, fukt i lokaler ett och annat. Dessa nyheter tillhör inte det normala tillståndet i skolan därför bör vi skriva om vår "normala" verksamhet i skolan. Lagom (normal)  är alltså bra! - åtminstone på nätet. onsdag 17 april 2013

Fokus på förändring

Den röda tråden för de föreläsningar jag valt handlar om vilka utmaningar en förändrad skola kan innebära. ESSA Academy talade om att förändra en skola på riktigt. Trots att jag hört Abdul Chohan tidigare, då i samband med BETT-mässan, så blev jag lika fascinerad och inspirerad av berättelsen.

Man beskriver en skola som faller samman, också bokstavligt, och där ingen egentligen vill ha sina barn, där man lyckats vända utvecklingen med samma vision som den Falkenberg har - All will succeed. Lärarens roll var att gå från teaching till learning. Att sluta förbättra det som inte fungerar.  En slående bild är hur vi utvecklat svarta tavlan till dagens smartboard. To do the wrong things really well. Istället bör man fråga sig varför vi gör som vi gör. Utifrån några kriterier för vad som fungerar började man studera sin egen verksamhet. Fokus ligger på pedagogiska strategier och de tekniska verktygen ger eleverna access, tillgång till information.

Något man tog fasta på var att eleverna behövde längre arbetspass. På Essa Academy fanns ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. På fredagen var det en annorlunda aktivitet på eftermiddagen, där lärare och elever möttes i mer avslappnade former, någon form av fri aktivitet. Detta var en viktig del av relationsbygget. Resten av fredagseftermiddagen var ledig tid för eleverna och konferenstid för de vuxna.

Vi lyssnade också på exemplet Vittra Telefonplan. Det blev en tankeväckande beskrivning av hur svårt det är med förändring. Vi är många som står inför stora utmaningar. Lärare och rektor på Telefonplan gav tydligt uttryck för hur den kompetenta läraren i en ny situation utmanas till bristningsgränsen och helt tappar tilltron till sin egen förmåga. En annan viktig faktor är traditionens makt. "Miljön är inte gjord för vuxna, utan för barn". Man gav uttryck för hur naiv man varit och inte förstått vilka konsekvenser en så annorlunda miljö får. Man blev tvungen att backa och hitta nya former för att komma åter på banan. Arbetet fortgår. Samtidigt innebär det en press att vara känd för sin unika lärmiljö. Man lyckades ändå såsmåningom ta till sig kvitton på att man hade framgång, att eleverna utvecklade de förmågor man strävat mot.

Naturligtvis innehöll båda föredragningarna många goda exempel och tankar på centrala tankar i respektive skolas förändringsarbete, men det vi tog med oss var nog mest det intrycket att det krävs massor av mod och uthållighet om man verkligen ska förändra. Vågar vi hoppa?
I dag, onsdag, kommer det att  vara många gröna tröjor på SETT-mässan. Vi som representerar Falkenberg kommer att ha dessa på oss under mässan.


lördag 13 april 2013

Snart är det dags att besöka SETT 2013

Detta är det första inlägget för kommunen Falkenberg till SETT 2013.

Här på Bloggen är det tänkt att vi som är på SETT  kommer att skriva inlägg som handlar om de olika föreläsningar som vi går på. Vi tycker det är viktigt  att dela med oss, så att det vi ser och hör ger ringar på vattnet för fler än till oss som är på plats.

Over and out//Bodil